Chính sách bảo mật Bongdalu

bongdalu10 banner

Chính sách bảo mật Bongdalu Privacy Policy

1 Chính sách bảo mật cho www.bongdalu4.mx

1.1 Giới thiệu

Chính sách bảo mật này liên quan đến các sản phẩm của Bongdalu10 (gọi là ""chúng tôi"", ""chúng ta"" và các thuật ngữ tương tự trong chính sách này) - trang web của www.bongdalu4.mx và các ứng dụng di động của chúng tôi. Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi phải thu thập một số dữ liệu cá nhân. Chính sách Bảo mật này giải thích dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thức và tại sao chúng tôi xử lý và lưu trữ dữ liệu này, cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi và hiểu quyền riêng tư của bạn, điều đó thể hiện cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin của bạn.

1.2 Người kiểm soát và chủ sở hữu dữ liệu

Chủ sở hữu của www.bongdalu4.mx. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

1.3 Bên thứ ba

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát các phương thức thu thập và chia sẻ dữ liệu của các trang web hợp tác. Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của bạn bằng nhiều cách có thể, nhưng nếu bạn rời www.bongdalu4.mx bằng cách nhấp vào các plugin hoặc liên kết trên trang web của chúng tôi, các phương thức thu thập dữ liệu cá nhân của những trang web đó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn đọc chính sách quyền riêng tư của những trang web đó trước.

2 Loại dữ liệu thu thập - Chúng tôi thu thập gì?

2.1 Thu thập dữ liệu

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập thông qua chính mình hoặc bên thứ ba bao gồm email, cookies và dữ liệu sử dụng. Nếu chúng tôi cần thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác vào bất kỳ thời điểm nào, nó sẽ được mô tả trong các phần khác của ""Chính sách bảo mật"" này hoặc thông qua văn bản giải thích cụ thể liên quan đến việc thu thập dữ liệu, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn và sẽ thông báo đầy đủ cho bạn.

2.2 Sử dụng Cookies và Công nghệ Tương tự

Cookies và các công nghệ tương tự là phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên Internet. Khi bạn sử dụng website của chúng tôi và các dịch vụ liên quan, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để gửi một hoặc nhiều cookies hoặc các định danh không danh tính đến thiết bị của bạn để thu thập và lưu trữ thông tin liên quan về việc truy cập và sử dụng website. Chúng tôi chủ yếu sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để đảm bảo an ninh và hoạt động hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nhằm mang lại cho bạn trải nghiệm mượt mà hơn. Chúng tôi có thể thiết lập cookies xác thực và bảo mật hoặc các định danh không danh tính để xác minh xem bạn đã đăng nhập vào dịch vụ một cách an toàn hay để xác định và ngăn chặn trộm cắp, gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Những công nghệ này cũng giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất dịch vụ và tăng cường tốc độ đăng nhập và phản hồi. Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ không sử dụng cookies cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả trong ""Chính sách Bảo mật"" này.

2.3 Sử dụng plugin của bên thứ ba

Để đảm bảo triển khai và hoạt động an toàn của các chức năng liên quan, chúng tôi có thể tích hợp các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) hoặc các ứng dụng tương tự do bên thứ ba cung cấp để đạt được mục tiêu cụ thể. Chúng tôi thực hiện đánh giá an ninh nghiêm ngặt về các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) hoặc các ứng dụng tương tự được sử dụng bởi các đối tác của chúng tôi để bảo vệ an ninh thông tin cá nhân của bạn. Dưới đây là các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chính mà chúng tôi tích hợp:

Umeng SDK

Chúng tôi tích hợp Umeng SDK, thu thập địa chỉ MAC của thiết bị, các định danh duy nhất của thiết bị (IMEI/Android ID/IDFA/OPENUDID/GUID, thông tin IMSI của thẻ SIM), số serial của thiết bị để cung cấp dịch vụ phân tích thống kê và hiệu chỉnh độ chính xác của dữ liệu báo cáo thông qua vị trí địa lý, cung cấp khả năng chống gian lận cơ bản.

2.4 Tài khoản người dùng

Để phục vụ người dùng tốt hơn, chúng tôi đã thêm chức năng tài khoản người dùng vào sản phẩm của mình. Giờ đây, vì quyền riêng tư của bạn quan trọng hơn bao giờ hết nên chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản người dùng.

Dữ liệu cá nhân đề cập đến thông tin có thể nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp khi sử dụng tài khoản người dùng tại Bongdalu10. Khi bạn đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi, nhà cung cấp thông tin đăng nhập của chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như như tên và địa chỉ email của bạn. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được bán hoặc gửi cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi không lưu trữ thông tin này trong bất kỳ cơ sở dữ liệu có sẵn nào. Thông tin này chỉ được sử dụng để hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ của bạn, chẳng hạn như cung cấp quyền truy cập đến trạng thái và tính năng trong ứng dụng của bạn cũng như thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

2.5 Dữ liệu không được thu thập

Chúng tôi không thu thập dữ liệu về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học, tỷ lệ sức khỏe hoặc tỷ lệ tử vong, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục trừ khi luật pháp yêu cầu.

2.6 Hủy tài khoản

Sau khi đăng nhập tài khoản bạn có thể nhấn vào vị trí ảnh đại diện rồi nhấn vào nút hủy tài khoản để hủy tài khoản, lưu ý sau khi hủy tài khoản, tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa.

3 Phương pháp và địa điểm xử lý dữ liệu - Chúng tôi thu thập bằng cách nào?

3.1 Xử lý dữ liệu

Bộ điều khiển dữ liệu của chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng theo cách thích hợp và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu.

Bản thân việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và/hoặc các công cụ công nghệ thông tin, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và phương thức tổ chức có liên quan. và quản trị hệ thống hoặc các bên được chỉ định bên ngoài (như nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên thứ ba, nhà điều hành email, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT và cơ quan truyền thông) có thể có quyền truy cập vào dữ liệu nếu cần.

3.2 Địa điểm văn phòng

Dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành của bộ điều khiển dữ liệu và tại các địa điểm liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ điều khiển dữ liệu.

4 Mục đích thu thập dữ liệu - Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu?

Việc thu thập dữ liệu về người dùng được thực hiện nhằm cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và cho các mục đích sau: liên hệ với người dùng và hiển thị nội dung từ các nền tảng bên ngoài.

4.1 Liên hệ với người dùng

Danh sách gửi thư (Đơn đăng ký này)

Dữ liệu cá nhân được thu thập trong trường hợp này là địa chỉ email của bạn.

4.2 Hiển thị nội dung từ nền tảng bên ngoài

Dữ liệu cá nhân được thu thập trong trường hợp này là cookie và dữ liệu sử dụng của bạn.

5 Thông tin bổ sung về thu thập và xử lý dữ liệu

5.1 Thủ tục tố tụng

Như đã đề cập trước đó, bên kiểm soát dữ liệu có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích pháp lý, tại tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể phát sinh từ việc sử dụng không đúng cách các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi.

5.2 Nhật ký hệ thống và bảo trì

Vì mục đích vận hành và bảo trì, chúng tôi có thể thu thập các tệp ghi lại tương tác giữa bạn và sản phẩm của chúng tôi (được gọi là ""nhật ký hệ thống"") hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân khác (chẳng hạn như địa chỉ IP) cho mục đích này. Những dữ liệu này không được lưu trữ vĩnh viễn , chúng cũng không được bán hay cho ai thuê.

5.3 Quyền của bạn

Khi truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền làm như vậy. Bằng cách gửi yêu cầu truy cập của người dùng, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho bạn những thông tin sau:

- Thông tin cá nhân liên quan đến bạn

- Tại sao thông tin này được xử lý

- Những thông tin cá nhân này được sử dụng như thế nào trong tình huống nhất định

- Những quy trình nào đang sử dụng thông tin này

5.4 Bổ sung thêm

Về việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư có liên quan trên trang này. Vui lòng xem lại trang này. Nếu bạn phản đối chính sách này, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân để ngừng trừ khi có quy định khác, chính sách quyền riêng tư hiện tại áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân của ứng dụng.

5.5 Cung cấp dịch vụ bổ sung cho bạn

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các dịch vụ bổ sung sau đây được cung cấp cho bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin này, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các dịch vụ cơ bản của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể không có thể tận hưởng trải nghiệm người dùng được cung cấp bởi các dịch vụ bổ sung này. Các dịch vụ bổ sung này bao gồm:

- Dịch vụ bổ sung dựa trên máy ảnh: Bạn có thể sử dụng tính năng này để chụp ảnh. Hình ảnh đã chụp được sử dụng cho dịch vụ thay thế hình đại diện. Khi sử dụng, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền sử dụng máy ảnh và bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình.

- Dịch vụ truy cập và tải lên hình ảnh dựa trên thư viện: Bạn có thể sử dụng tính năng này để tải ảnh/hình ảnh của mình lên nhằm mục đích thay thế hình đại diện. Khi sử dụng tính năng này, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền truy cập vào máy ảnh/thư viện và bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình.
X