User Agreement Thỏa thuận người dùng

bongdalu10 banner

Chào mừng đến với Bongdalu10!

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, vui lòng đọc và hiểu đầy đủ “Điều khoản sử dụng” sau đây (sau đây gọi là “Điều khoản”).

Ngoài ra, vui lòng tự làm quen với nội dung của từng thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản về ủy quyền, loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý cũng như các điều khoản về giải quyết tranh chấp và luật hiện hành.

Quyết định có chấp nhận nó hay không.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đọc và hiểu kỹ Thỏa thuận này với người giám hộ hợp pháp của bạn.
Tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến Bongdalu10 khi có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, bạn có thể chọn không tải xuống, cài đặt, đăng ký, đăng nhập hoặc sử dụng (gọi chung là ""sử dụng"") bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào do Bongdalu10 cung cấp. Bất kể bạn có sử dụng hay không bất kỳ dịch vụ phần mềm nào do Bongdalu10 cung cấp đều được coi là bạn đã hiểu đầy đủ về thỏa thuận này và hứa sẽ trở thành một bên của thỏa thuận này, chấp nhận đầy đủ mọi điều khoản của thỏa thuận này.

1 Phạm vi của thỏa thuận này

1.1 Thỏa thuận này là thỏa thuận đạt được giữa bạn với Gameloft Sports HK Limited và mọi công ty con có liên quan (được gọi là ""Bongdalu10"") liên quan đến việc bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10. ""Người dùng"" hoặc ""Bạn "" là người sử dụng các dịch vụ phần mềm liên quan đến Bongdalu10.

1.2 ""Phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10"" theo thỏa thuận này đề cập đến các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện truyền thông trực tuyến, tương tác cộng đồng, giá trị gia tăng trên Internet, giải trí tương tác, thương mại điện tử và quảng cáo.

1.3 Khi bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ cụ thể của Bongdalu10, dịch vụ đó có thể có các thỏa thuận riêng và các quy tắc kinh doanh liên quan đã hoặc có thể tiếp tục được công bố trong tương lai (gọi tắt là """"các thỏa thuận hoặc quy tắc riêng"" dưới đây). nội dung trên được xuất bản chính thức, nó trở thành một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và bạn cũng nên tuân thủ nó. Việc bạn chấp nhận bất kỳ quy tắc kinh doanh và thỏa thuận riêng biệt nào được đề cập ở trên sẽ được coi là sự chấp nhận chung của bạn đối với thỏa thuận này.

2 Mô tả dịch vụ:

2.1 Chúng tôi cung cấp cho bạn phần mềm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tất cả các sản phẩm thiết bị đầu cuối do Bongdalu10 trực tiếp sở hữu hoặc vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở PC, máy tính bảng, điện thoại di động, chẳng hạn như Bongdalu10 App.

- Máy chủ và không gian lưu trữ mạng do Bongdalu10 trực tiếp sở hữu hoặc vận hành.

- Các phần mềm, công nghệ hoặc dịch vụ khác do Bongdalu10 cung cấp.

2.2 Nếu bạn có được phần mềm hoặc dịch vụ của Bongdalu10 thông qua bất kỳ phương tiện, kênh hoặc phương pháp nào khác ngoài những phương tiện được đề cập ở trên (bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản, lượt tải xuống của khách hàng, v.v.), thì đó được coi là hành vi bất hợp pháp và chúng tôi không công nhận tính hợp lệ của nó. Sau khi bị phát hiện, Bongdalu10 có quyền xóa, xóa, chặn tài khoản ngay lập tức và bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả bất lợi do việc đó gây ra.

2.3 Bongdalu10 có thể đã phát triển các phiên bản phần mềm ứng dụng khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau. Bạn nên lấy, tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị. Để cải thiện trải nghiệm và dịch vụ của người dùng, đá Bongdalu10 sẽ định kỳ cung cấp các bản cập nhật phần mềm hoặc thay đổi (bao gồm nhưng không giới hạn ở sửa đổi phần mềm, nâng cấp, nâng cao chức năng, phát triển dịch vụ mới, thay thế phần mềm, v.v.). Chúng tôi có thể cung cấp các thông báo như lời nhắc hệ thống, thông báo, thông báo trang web, v.v. khi bạn chọn cập nhật, tải xuống , hoặc sử dụng phần mềm. Bạn có quyền chấp nhận phiên bản hoặc dịch vụ cập nhật. Nếu bạn không đồng ý hoặc chấp nhận những thay đổi đối với phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10, vui lòng từ chối, dừng hoặc trực tiếp hủy việc sử dụng. Nếu không, đó là được coi là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi và hành động của bạn vẫn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.

2.4 Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm và dịch vụ liên quan đến Bongdalu10 cho các mục đích hoặc phương pháp hợp pháp. Trừ khi bạn nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Bongdalu10, bạn không được điều chỉnh, sao chép, phân phối, thực hiện tìm kiếm dọc, sao chép hoặc mua bán dưới bất kỳ hình thức nào. Bongdalu10 cấp bạn có các quyền hợp pháp cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và phi thương mại để sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10. Tất cả các quyền khác không được ủy quyền rõ ràng trong thỏa thuận này vẫn được Bongdalu10 bảo lưu. Bạn phải được sự cho phép bằng văn bản của Bongdalu10 để thực hiện Ngoài ra, nếu Bongdalu10 không thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên thì không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

3 Đăng ký và tài khoản người dùng:

3.1 Bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Bongdalu10 mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Bongdalu10 và bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của bạn, bạn cần cung cấp thông tin nhận dạng chính quy theo luật pháp và quy định liên quan của quốc gia khi truy cập Bongdalu10. Bạn có thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ sau khi đăng ký và đăng nhập. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, Bongdalu10 sẽ hạn chế việc sử dụng của bạn dựa trên luật pháp, quy định và yêu cầu pháp lý có liên quan của quốc gia.

3.2 Bạn hiểu và cam kết rằng tài khoản bạn lập sẽ không vi phạm luật pháp, quy định quốc gia và nội quy của Bongdalu10, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm lợi ích quốc gia, xâm phạm quyền lợi chính đáng của công dân khác hoặc vi phạm đạo đức xã hội thông qua tài khoản của mình tên, ảnh hồ sơ, hồ sơ cá nhân, thông tin đăng ký khác hoặc thông tin cá nhân khác. Tài khoản của bạn và thông tin đăng ký khác không được chứa nội dung bất hợp pháp hoặc có hại. Nếu không có sự cho phép của người khác, bạn không được sử dụng tên của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở sử dụng gian lận tên, tên, cỡ chữ, hình đại diện của người khác hoặc tổ chức hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể gây nhầm lẫn. Bạn không được đăng ký nhiều tài khoản Bongdalu10 với mục đích xấu (bao gồm nhưng không giới hạn ở đăng ký thường xuyên, đăng ký hàng loạt, v.v.) Trong quá trình đăng ký và sử dụng tài khoản, bạn phải tuân thủ luật pháp, quy định, hệ thống xã hội, lợi ích quốc gia, quyền lợi chính đáng của công dân, trật tự xã hội, đạo đức và tính xác thực của thông tin.

3.3 Quyền sở hữu và các quyền liên quan đối với tài khoản đăng ký trên Bongdalu10 thuộc về Bongdalu10. Bạn chỉ có quyền sử dụng tài khoản sau khi hoàn tất quá trình đăng ký. Tài khoản của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bongdalu10, bạn bị cấm sử dụng cung cấp, cho mượn, thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn bằng bất kỳ hình thức nào khác. Nếu Bongdalu10 phát hiện hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng bạn không phải là người đăng ký ban đầu tài khoản, Bongdalu10 có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho tài khoản đã đăng ký mà không cần thông báo cho bạn và có quyền hủy tài khoản mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với người dùng.

3.4 Bạn chịu trách nhiệm duy trì sự an toàn và bảo mật cho tài khoản và mật khẩu cá nhân của mình. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi dữ liệu, nhận xét và các hoạt động khác trong Bongdalu10.

3.5 Khi đăng ký, sử dụng và quản lý tài khoản của mình, bạn phải đảm bảo tính xác thực của thông tin nhận dạng bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Vui lòng sử dụng các giấy tờ nhận dạng chính hãng, chính xác, hợp pháp và hợp lệ cũng như các thông tin cần thiết (bao gồm tên, địa chỉ email của bạn, số liên lạc, địa chỉ, v.v..). Nếu có quy định đặc biệt tại quốc gia của bạn, bạn bắt buộc phải cung cấp thông tin nhận dạng. Vui lòng hoàn tất việc xác thực tên thật thật theo quy định của pháp luật có liên quan để Bongdalu10 có thể liên hệ với bạn khi cần thiết hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn.Ngoài ra, hãy nhớ cập nhật kịp thời các thông tin nói trên, nếu tài liệu bạn gửi hoặc thông tin bạn cung cấp không chính xác, sai sự thật, bất hợp pháp hoặc nếu Bongdalu10 có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính xác thực, tính chính xác hoặc tính hợp pháp của chúng , bạn có thể không sử dụng được phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10 hoặc một số tính năng nhất định có thể bị hạn chế.

3.6 Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, bạn đồng ý và ủy quyền cho Bongdalu10 xác minh tính xác thực danh tính, trạng thái hợp lệ của số điện thoại và lịch sử hoạt động độc hại của bạn thông qua số điện thoại di động, email địa chỉ, số ID, ngày sinh, giới tính, thành phố, ảnh hồ sơ, biệt hiệu, v.v. bằng cách truy cập vào các trung tâm dịch vụ xác minh danh tính quốc gia, đối tác được ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức dịch vụ tài chính và cơ quan điều tra người dùng có hại/lừa đảo của bên thứ ba .

3.7 Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất do bị người khác tấn công ác ý, do sơ suất của chính bạn hoặc các yếu tố không thể cưỡng lại khác, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và Bongdalu10 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

3.8 Trong trường hợp mất tài khoản hoặc quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu trên Bongdalu10 theo hướng dẫn hoặc có thể liên hệ với ứng dụng bongdalu4.mx để được hỗ trợ lấy lại tài khoản hoặc mật khẩu. Bạn hiểu và đồng ý với cơ chế lấy lại tài khoản hoặc mật khẩu của Bongdalu10 yêu cầu bạn nhập mã xác minh được gửi về số điện thoại/email đăng ký hoặc cung cấp thông tin phù hợp với hồ sơ trong hệ thống. Bongdalu10 nhắc nhở bạn bảo vệ tài khoản và mật khẩu đúng cách, bạn nên đăng xuất cẩn thận sau khi sử dụng. Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất mật khẩu do bảo quản không đúng cách hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Bongdalu10, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

3.9 Nếu Bongdalu10 hạn chế toàn bộ hoặc một phần chức năng tài khoản của bạn dựa trên thỏa thuận này và các quy tắc liên quan, điều đó có thể gây ra cho bạn những tổn thất nhất định. Bạn thừa nhận rằng mình chịu những tổn thất đó và Bongdalu10 không chịu trách nhiệm.

3.10 Ngoài việc đăng ký tài khoản Bongdalu10, bạn cũng có thể ủy quyền sử dụng các tài khoản người dùng phần mềm hợp pháp khác do bạn sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở AmorScor và/hoặc các chi nhánh của nó và tài khoản người dùng phần mềm của bên thứ ba được đăng ký bằng tên thật, để đăng nhập và sử dụng phần mềm Bongdalu10 và các dịch vụ liên quan. Phần mềm hoặc nền tảng của bên thứ ba có thể có những hạn chế hoặc bị cấm. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản hiện có nêu trên, bạn phải đảm bảo rằng tài khoản tương ứng đã được đăng ký xác thực tên thật và các điều khoản có liên quan trong thỏa thuận này cũng được áp dụng.

3.11 Bạn hiểu và đồng ý rằng ngoài việc đăng nhập và sử dụng phần mềm Bongdalu10 và các dịch vụ liên quan, bạn còn có thể sử dụng tài khoản Bongdalu10 của mình để đăng nhập và sử dụng các phần mềm, dịch vụ khác do các chi nhánh hoặc bên thứ ba của Bongdalu10 cung cấp. đăng nhập và sử dụng các dịch vụ nói trên, bạn sẽ bị ràng buộc bởi ""Thỏa thuận người dùng"" và các điều khoản thỏa thuận khác của nhà cung cấp dịch vụ thực tế.

3.12 Để nâng cao khả năng hiển thị nội dung của bạn và hiệu quả xuất bản, bạn đồng ý ủy quyền cho Bongdalu10 tự động đồng bộ hóa tài khoản của bạn và tất cả nội dung được xuất bản theo tài khoản với Bongdalu10, các chi nhánh của nó và phần mềm khác do trang web vận hành, việc sửa đổi hoặc xóa nội dung trên phần mềm/trang web này sẽ được đồng bộ hóa với các phần mềm, trang web khác trong chuỗi nêu trên Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào Bongdalu10 và/hoặc các sản phẩm phần mềm, trang web khác do các công ty liên quan vận hành thông qua tài khoản đã đăng ký của bạn hoặc tài khoản người dùng phần mềm của bên thứ ba, bạn phải tuân thủ """"Thỏa thuận người dùng"""" của phần mềm và trang web tương ứng cũng như các điều khoản thỏa thuận khác.

3.13 Bạn hiểu và đồng ý rằng để sử dụng hết tài nguyên tài khoản, nếu sau khi đăng ký bạn không đăng nhập hoặc không đăng nhập quá một năm, Bongdalu10 có quyền thu hồi nick tài khoản của bạn.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng:

4.1. Bongdalu10 và người dùng cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (thông tin có thể độc lập hoặc kết hợp với thông tin khác xác định danh tính của một cá nhân cụ thể). Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là một trong những nguyên tắc cơ bản của Bongdalu10. Trừ khi luật pháp có quy định khác, thỏa thuận này hoặc ""Chính sách quyền riêng tư"", Bongdalu10 sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào ngoài Bongdalu10 mà không có sự đồng ý của bạn.

4.2 Bongdalu10 sẽ sử dụng các công nghệ bảo mật phù hợp và các biện pháp bảo mật khác trong phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10 và thiết lập một hệ thống quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4.3 Khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Bongdalu10, người dùng cần cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ tùy thân hợp lệ và các thông tin cần thiết liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ của bạn). như xác minh danh tính và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật, quy định, văn bản quy phạm (sau đây gọi là """"luật và quy định"") và cơ quan có thẩm quyền liên quan. Nếu thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký không đầy đủ hoặc không đúng sự thật, bạn có thể không thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10, nếu không bạn có thể bị hạn chế trong quá trình sử dụng.

4.4 Bạn hiểu và đồng ý rằng, vì mục đích xác minh danh tính và bảo mật (chẳng hạn như lấy tài khoản hoặc mật khẩu và khiếu nại), bạn không thể sửa đổi thông tin đăng ký ban đầu và thông tin xác minh khác được cung cấp trong quá trình đăng ký.

4.4.1 Yêu cầu của pháp luật, quy định hoặc cơ quan tư pháp, hành chính và các cơ quan nhà nước khác.

4.4.2 Việc chuyển nhượng được thực hiện nhằm mục đích hoàn tất việc sáp nhập, chia tách, mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản.

4.4.3 Được ủy quyền bởi người dùng hoặc người giám hộ của người dùng trẻ vị thành niên.

4.4.4 Cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bongdalu10, khởi kiện hoặc phân xử đối với người dùng.

4.4.5 Cần thiết để Bongdalu10 và các chi nhánh của nó cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

4.4.6 Người dùng tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

4.4.7 Mọi trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân do người dùng thông báo mật khẩu người dùng cho người khác hoặc chia sẻ tài khoản, mật khẩu đã đăng ký với người khác hoặc các trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân khác không phải do Bongdalu10 gây ra.

4.4.8 Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nhằm mục đích phát hiện người dùng có hại và lừa đảo, nhưng Bongdalu10 phải ký thỏa thuận với bên thứ ba để đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của bên thứ ba không thấp hơn những gì được nêu trong thỏa thuận này và của Bongdalu10 ""Chính sách bảo mật"".

4.4.9 Rò rỉ thông tin cá nhân do các sự kiện bất khả kháng như hacker tấn công, virus máy tính xâm nhập, v.v.

4.4.10 Các trường hợp hợp lý khác.

4.5 Người dùng đồng ý rằng Bongdalu10 có thể sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các mục đích sau:

(1) Gửi kịp thời các thông báo quan trọng tới người dùng, chẳng hạn như cập nhật phần mềm và thay đổi đối với thỏa thuận này.

(2) Bongdalu10 thực hiện kiểm toán nội bộ, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và giao tiếp với người dùng.

(3) Quản lý, xem xét thông tin người dùng của Bongdalu10 theo thỏa thuận này và thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

(4) Các vấn đề khác theo yêu cầu của pháp luật.

Ngoại trừ các mục đích nêu trên, nếu không có sự đồng ý trước của người dùng, Bongdalu10 sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

4.6 Khi sử dụng Bongdalu10 và các dịch vụ liên quan, vui lòng thận trọng không tiết lộ các tài khoản tài sản, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán của bên thứ ba, mật khẩu tương ứng và các thông tin hoặc thông tin quan trọng khác mà bạn cho là nhạy cảm. Bạn sẽ chịu mọi tổn thất bạn đau khổ.

4.7 Bongdalu10 sẽ xác định người dùng có phải là trẻ vị thành niên hay không dựa trên thông tin cá nhân do người dùng cung cấp. Bất kỳ người dùng nào dưới 18 tuổi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận này phải được sự đồng ý trước của người giám hộ hợp pháp hoặc đăng ký trên tài khoản của họ. thay mặt. Nếu người dùng không thể độc lập đảm nhận các trách nhiệm pháp lý theo thỏa thuận này thì trách nhiệm pháp lý tương ứng sẽ do người giám hộ hợp pháp đảm nhận. Ngoại trừ việc tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Bongdalu10 sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ vị thành niên hồ sơ trò chuyện và thông tin cá nhân khác cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu không có sự đồng ý trước của người giám hộ, Bongdalu10 sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định trong thỏa thuận này.

4.8 Để biết thông tin về cách Bongdalu10 thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng như các quyền mà bạn có, bạn cũng có thể đọc """"Chính sách quyền riêng tư"""" của Bongdalu10 để hiểu thêm.

5. Quy tắc ứng xử của người dùng

5.1 Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc có sự cho phép trước bằng văn bản của Bongdalu10, bạn không được thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi:

5.1.1 Sử dụng bất kỳ phần mềm, plugin, hệ thống hoặc công cụ của bên thứ ba trái phép hoặc không được cấp phép nhằm can thiệp, làm gián đoạn, sửa đổi hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến Bongdalu10.

5.1.2 Gửi, tạo, tải lên, sao chép, xuất bản, truyền tải hoặc đăng lại các nội dung sau bằng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10: nội dung đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản do hiến pháp thiết lập; nội dung gây tổn hại đến an ninh quốc gia; nội dung rò rỉ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, kích động ly khai, phá hoại đoàn kết dân tộc, cổ vũ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan; nội dung xâm phạm danh dự, lợi ích quốc gia; nội dung kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc; nội dung phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước, cổ vũ tà giáo và mê tín phong kiến; nội dung lan truyền tin đồn, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội; nội dung tuyên truyền tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc kích động tội phạm; nội dung xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ vị thành niên hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần của họ; nội dung xâm phạm các quyền hợp pháp của người khác thông qua việc quay phim, ghi âm bí mật trái phép hoặc các phương tiện khác; nội dung chứa đựng nội dung khủng bố, bạo lực, đổ máu, nguy cơ cao hoặc có hại cho người biểu diễn hoặc thể chất và tinh thần của người khác sức khỏe; nội dung có hành vi đe dọa bạo lực, đe dọa người khác, tiến hành các cuộc săn phù thủy trực tuyến, lăng mạ hoặc phỉ báng người khác, xâm phạm quyền riêng tư, danh tiếng, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác; nội dung có chứa bất kỳ hàm ý hoặc ám chỉ tình dục nào; nội dung bao gồm nội dung lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối; nội dung bao gồm quấy rối, spam, thông tin độc hại hoặc lừa đảo; nội dung phổ biến quảng cáo thương mại hoặc thông tin chào mời thương mại tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và spam; nhận xét bằng các ngôn ngữ khác với các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trên trang web này; các bình luận không liên quan đến thông tin đang được thảo luận; thông tin được đăng mà không có bất kỳ mục đích có ý nghĩa nào hoặc cố tình sử dụng các tổ hợp từ ngữ để trốn tránh việc xem xét kỹ thuật; nội dung chứa thông tin khác cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ này hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba cũng như nội dung bị cấm theo luật, quy định và quy tắc hành chính.

5.2 Bạn đồng ý tuân theo """"Tiêu chuẩn cộng đồng Bongdalu10"""" dành riêng cho phần mềm hoặc dịch vụ bạn sử dụng, cũng như các quy định, thỏa thuận hoặc hệ thống khác do các công ty liên quan công bố về việc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ có liên quan.

5.3 Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10 phải được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và sử dụng chúng dưới sự giám hộ và hướng dẫn của người giám hộ hợp pháp. Nếu người dùng vị thành niên vi phạm pháp luật, quy định hoặc nội dung của thỏa thuận này khi sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10, người dùng và người giám hộ hợp pháp của họ phải chịu mọi hậu quả theo quy định của pháp luật.

5.4 Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bongdalu10, không cá nhân hoặc tổ chức nào được tự nguyện hoặc ủy quyền, cho phép hoặc hỗ trợ các cá nhân hoặc tổ chức khác, vì mục đích thương mại, sao chép, đọc, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ nội dung thông tin nào trong phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của Bongdalu10 (chỉnh sửa và không được phép sửa đổi nếu không được phép), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng cáo, tăng lượt xem và lượt xem trang.

5.5 Bongdalu10 có quyền xem xét, giám sát việc sử dụng phần mềm, dịch vụ liên quan của Bongdalu10. Nếu Bongdalu10 có lý do để tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên khi sử dụng phần mềm, dịch vụ liên quan, Bongdalu10 hoặc các cá nhân, tổ chức được ủy quyền của Bongdalu10 có quyền có quyền đưa ra phán quyết độc lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xóa, chặn hoặc ngắt kết nối các liên kết mà không cần thông báo thêm, đồng thời Bongdalu10 có quyền thực hiện các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ, hạn chế, đóng băng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản và theo đuổi các trách nhiệm pháp lý liên quan dựa trên bản chất hành vi của người dùng."""
X